zo 2 dec 2018  om 18.30
Voorganger: ds. R.R. Eisinga
Avonddienst


Adventslied: Ere het Kind, dat voorzegt was al eeuwen tevoren
W. 1 en 2
Gz. 2: 3
Ps. 77: 3 en 6
W. 109: 1, 3 en 7
Ps. 42: 5 en 7
Bijbellezing:    Mattheüs 1: 18-25
Tekst:              Mattheus 1: 20a en 24
Thema:           Jozef wikt, God beschikt!

Collectedoelen
1e collecte: Project WD: 10 27 Egypte
2e collecte: kerk
3e collecte: beide pred.pl
 

terug