Onze kerkbode Onze kerkbode

Kerkbode is de naam van ons tweewekelijks verschijnend kerkblad.
Het blad heeft een oplage van 950 exemplaren. Het is een veel gelezen uitgave.
Hoe u kopij kunt aanleveren en een abonnement aanvragen,  kunt u zien door op de link te klikken.
Aanleveren kopij:
Administratie Kerkbode (adreswijziging/aanmelden):


Graag tekst voor de Kerkbode aanleveren in het volgende lettertype/grootte:

-  Times New Roman 12 (tekst)
-  Arial 12 bold/dikgedrukt (kop)
 

 
Wanneer verschijnt de kerkbode in 2017 (gewijzigde versie) Wanneer verschijnt de kerkbode in 2017 (gewijzigde versie)

Het schema met relevante data kunt u in pdf-format downloaden en openen.