Product van de maand Mei Product van de maand Mei
90 pakken hagelslag en potten chocopasta mochten we afgelopen maand doneren aan de VIJL
(Voedselbank IJssel en Lek). Een mooie opbrengst waarvoor hartelijk dank.

Het product van de maand mei is vis in blik. Op D.V. zaterdag 7 mei zullen de kratten van 10:00 tot 17:00
onder de toren en zondag 8 mei de hele dag in het voorportaal van de kerk staan.

Laten we als gemeente ook onze naaste dicht bij, die het moeilijk hebben niet vergeten. Ook niet in ons
gebed. Namens de voedselbank en de diaconie, bij voorbaat hartelijk dank.
 
Gemeenteavond beleidsplan 24 maart Gemeenteavond beleidsplan 24 maart
Op 24 maart wordt er een gemeente avond gehouden rond het beleidsplan 2022-2026
Er is een inloop sessie van 19:30 – 22:00
Voor meer informatie zie kerkbode of https://www.hervormdbergambacht.nl/kijken_en_analyseren
 
Ontmoetingsmomenten Ontmoetingsmomenten

Wie verlangt er niet naar een volle kerk, koffiedrinken na de dienst, samen zingen, een gezellige startdag of een massale actiedag voor een goed doel?

Helaas is dat de afgelopen tijd niet mogelijk geweest, maar gelukkig krijgen we weer meer mogelijkheden om iets te organiseren. Daarom willen we klein beginnen en binnen de huidige mogelijkheden momenten organiseren waar we elkaar als gemeenteleden kunnen ontmoeten.

Daarvoor willen we jou / u uitnodigen om met het volgende mee te doen:

  • Bij elkaar op de koffie
  • Bij elkaar aan tafel
lees meer ┬╗
 
Actie Solidariteitskas 2021 Actie Solidariteitskas 2021
Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek waar mensen God kunnen ontmoeten,
voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Ons kerkelijk
leven wordt hard getroffen door de coronapandemie. Ondanks alle maatregelen doen we ons
best om samen gemeente te zijn via online vieringen, online ontmoetingen en door elkaar te
bemoedigen met een kaartje. Heel voorzichtig kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken en
plannen maken om weer volop gemeente te zijn, op zondag en doordeweekse dagen. Om samen
een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

Lees de volledige brief: Brief Solidariteitskas def 2021 t_b_v_ Website.pdf
 
 
Psalm of lied bij het overlijden van een gemeentelid Psalm of lied bij het overlijden van een gemeentelid
In februari 2017 is afgesproken dat na het afkondigen van het overlijden van een gemeentelid psalm 103 vers 8 en 9 wordt gezongen. Op basis van vragen van gemeenteleden hebben we opnieuw over dit onderwerp nagedacht. Een steeds terugkerende vraag in de afgelopen periode was of er ook een andere psalm, of een lied uit de bundel Weerklank, gezongen kan worden na het afkondigen van een overlijden. We hebben daarom afgesproken nabestaanden de keuze te geven om zelf een psalm, of een lied uit de bundel Weerklank, te kiezen na het afkondigen van het overlijden van een naaste. Nabestaanden zullen dit na een overlijden zelf kenbaar moeten maken aan de wijkpredikant of de scriba. Zonder persoonlijk verzoek blijft psalm 103 vers 8 en 9 de basis.
 
Gebruiksplan kerkgebouw Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd
door de PKN (zie https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-
kerkelijke-bijeenkomsten/). Dit gebruiksplan is tot stand gekomen met in achtneming van deze
richtlijnen en betreft een praktische uitwerking voor onze gemeente.
Aangezien de regelgeving sterk aan verandering onderhevig is en we mogelijk in de praktijk tot de
ontdekking komen dat beslissingen bijgesteld moeten worden zal dit gebruiksplan worden
aangepast zodra hier aanleiding voor is.

Het gebruiksplan is in te zien via de volgende link: Gebruiksplan versie 3-0 (PDF) 
 
Volmacht ambtsdragersverkiezing Volmacht ambtsdragersverkiezing
Bijgaande volmacht kunt u downloaden en afdrukken.
 
Rouwpastoraat Rouwpastoraat
Dag iedereen, 

Omdat we elkaar als gemeenteleden momenteel niet zo vaak tegenkomen, ontstaat het risico dat sommige noden onzichtbaar blijven. Terwijl er veel mensen zijn die van alles meemaken, ook op het gebied van rouw. Als dit jezelf betreft, of je weet iemand anders die wel wat bemoediging zou kunnen gebruiken, neem dan contact met mij op. De mensen van het Rouwpastoraat m/v staan klaar om te helpen. Samen antwoorden zoeken in de Bijbel geeft troost. Dank jullie wel. 

Hartelijke groet, 
Christel van Herk, coördinator 

Tel. 06-10877374
 
Hulpvragen delen Hulpvragen delen

Om te zorgen voor mensen binnen onze gemeente wordt op dit moment ook de vrijwilligerapp ingezet. Via deze app kunnen we gemakkelijk een grote groep mensen bereiken als er een hulpvraag binnen de gemeente is. Wilt u deze app op uw computer of telefoon installeren zodat we op een effectieve manier mensen kunnen helpen? http://www.hervormdbergambacht.nl/vrijwilligerapp